خانه
  • تلفن ۰۳۵۱-۵۲۴۲۶۲۴
  • فکس ۰۳۵۱-۵۲۴۲۶۲۳

هنرکدۀ نیکزاد ( شرکت روفرشی نیکزاد  ) یک کسب‌وکار خانوادگی موفق است که با عشق درصنعت نساجی ( تولید انواع روفرشی ) مشغول به فعالیت می‌باشد.

خانوادۀ ما نسل اندر نسل به دنبال نوآوری در بافندگی و نساجی بوده‌اند.هنر، نقطه شروع و پایان هر محصول ماست . هنر ما ریشه در فرشبافی اصیل
ایرانی، مخزن هنری شرکت خانوادگی ما و درک سبک زندگی جامعه دارد.ما شرکتمان را با دو مهارت اصلی "قدرت طراحی" و "استفاده از تکنولوژی
 روز" توانمند کرده‌ایم .عشق و اعتقاد به کار و صنعت نساجی مانند تاری است که این مهارتها را به هم می‌بافد.

انواع محصولات شرکت روفرشی نیکزاد

فرشهای سبک    .انواع روفرشی   . تابلو فرش وتولیدات سفارشی   میباشد .

بیشتر